Eivindvik

Lyd Bilder Video 1,3km - 0t 50m

Du går inn i det område der Gulatinget var samla i 400 år, frå 900 – 1300 e.Kr.. På turen vil du lære om Gulatinget og kulturminna frå denne perioden. Vi anbefaler deg også å ta turen til Tusenårsstaden på Flolid 4.7 km aust for Eivindvik, der du kan følgje ei eiga kulturvandringsløype knytt til Gulatinget. Her i Eivindvik får du òg høyre historia om prost Niels Griis Alstrup Dahl, som gjorde ein formidabel jobb med å betre livet for bøndene i regionen på første halvdel av 1800-talet. Løypa er ca. 1,3 km lang, har 10 stopp og tek ca. 50 minutt å gå inkludert stopp. Siste stopp er ved Herresalen i Eivindvik.

Start tur